UMURBEY VATANDAŞ PORTALI

Bakanlığımız görev ve yetkileri kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemleri için vatandaş başvurularının portal üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik Umurbey Vatandaş Portalı e-Devlet Entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bütün gemiler için isim başvuruları ile "Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil, Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü İşlemleri"ne yönelik tüm işlemler için vatandaşlarımız "Umurbey-Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi" ( https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey--denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190) adresinden
başvurularını yapabileceklerdir.
Tüm sektöre önemle duyurulur.